Dialyzačné stredisko – rekonštrukcia
Rekonštrukcia a prístavba Dialyzačné stredisko Michalovce

Dialyzačné stredisko – rekonštrukcia

 

Rekonštrukcia a prístavba – Dialyzačné stredisko Michalovce