Rekonštrukcia ubytovne Metalurg
Rekonštrukcia ubytovne Metalurg - 69 bytov

Rekonštrukcia ubytovne Metalurg

 

Rekonštrukcia ubytovne Metalurg – vznik 69 bytov