Stavebné úpravy – 114 bytov
Stavebné úpravy a zateplenie 114 malometrážnych bytov na ul. Obrancov mieru Michalovce

Stavebné úpravy – 114 bytov

 

Stavebné úpravy a zateplenie 114 malometrážnych bytov na ul. Obrancov mieru Michalovce