Zateplenie a úpravy – 114 MM bytov
Stavebné úpravy a zateplenie 114 malometrážnych bytov na ul. Obrancov mieru Michalovce

Zateplenie a úpravy – 114 MM bytov

Stavebné úpravy a zateplenie 114 malometrážnych bytov na ul. Obrancov mieru Michalovce