Rekonštrukcia ZEKON, a.s.
Rekoštrukcia ZEKOS, a.s.

Rekonštrukcia ZEKON, a.s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov ZEKON, akciová spoločnosť

  • modernizácia osvetlenia
  • výmena okien
  • modernizácia vykurovacieho systému