Úvod

Stavebná činnosť

V stavebnej činnosti naša spoločnosť získala dobré meno, o čom svedčí fakt, že dlhodobo realizujeme stavby bytov pre obce a mestá v SR, ktoré čerpali prostriedky z dotácií MV a RR, ako aj z úverov ŠFRB, kde podmienky výstavby a čerpanie prostriedkov bolo prísne účelovo viazané.
Bytová výstavba
Hlavná stavebná výroba
Rekonštrukcie, PSV
Realizácia na kľúč

Referencie

výber realizovaných prác

Prestavba a nadstavba Strážske
Prestavba a nadstavba Strážske
Referencie
PSV úpravy 31 bytov - Veľké Kapušany
PSV úpravy 31 b.j. – Veľké Kapušany
Referencie
Rekonštrukcia laboratórií Ekolab Košice
Výstavba Ekolab Košice
Referencie
Bytový dom H - Michalovce, PSV práce
Bytový dom H – Michalovce, PSV
Referencie
Rekonštrukcia ubytovne Metalurg - 69 bytov
Rekonštrukcia ubytovne Metalurg
Referencie
Rekonštrukcia a prístavba Dialyzačné stredisko Michalovce
Dialyzačné stredisko – rekonštrukcia
Referencie
Výstavba malometrážnych bytov
Výstavba malometrážnych bytov
Referencie
Stavebné úpravy a zateplenie 114 malometrážnych bytov na ul. Obrancov mieru Michalovce
Zateplenie a úpravy – 114 MM bytov
Referencie
Stavebné úpravy a zateplenie 114 malometrážnych bytov na ul. Obrancov mieru Michalovce
Stavebné úpravy – 114 bytov
Referencie
Rekonštrukcia a nadstavba vrátnice PN Michalovce
Nadstavba vrátnice PN Michalovce
Referencie
Elektroinštalácia RZ Zelená lagúna Domaša
Elektroinštalácia RZ Zelená lagúna
Referencie
Rekoštrukcia ZEKOS, a.s.
Rekonštrukcia ZEKON, a.s.
Referencie
Neštátne zdravotnícke zariadenie
Neštátne zdravotnícke zariadenie
Referencie
Družstevná pri Hornáde
Výstavba 54 bytov – Družstevná
Referencie