loading
Referencie
Stavebné úpravy a zateplenie 114 malometrážnych bytov na ul. Obrancov mieru Michalovce
Stavebné úpravy – 114 bytov
referencie
Rekonštrukcia a nadstavba vrátnice PN Michalovce
Nadstavba vrátnice PN Michalovce
referencie
Elektroinštalácia RZ Zelená lagúna Domaša
Elektroinštalácia RZ Zelená lagúna
referencie
Rekoštrukcia ZEKOS, a.s.
Rekonštrukcia ZEKON, a.s.
referencie